Mitmed Eesti lasteaia-õpetajad on asunud end koolitama, lapsest lähtuva õppe- ja kasvatustegevuse kursustel. Koolituse läbiviijate hinnangul on senini kasvatatud jõnglasi liialt õpetajate endi soove arvestades.

Copy