Eesti rahastab kaht Gruusiale ja Ukrainale suunatud projekti, millega soovitakse tõsta jalakäijate teadlikkust turvalisest liiklemisest.

Copy