Möödunud nädalal esitas AS Estonian Air töötukassale taotlused koondatud töötajatele koondamishüvitise väljamaksmiseks, Töötukassa määras koondamishüvitise 129-le Estonian Airi töötajale kokku summas üle 600 tuhande euro.
Copy