Õrnal aastaajal, kus pürotehnika taas võimust võtab, on igati paslik manitseda veidi ettevaatlikkusele. Ansambel S.E.K.S. on valmis saanud plahvatusohtliku muusikavideoga.

Copy