Nordea Kontserdimajas autasustati üleriigilise konkursi „Eestimaa õpib ja tänab“ Tallinna parimaid ning Tallinna Haridusameti konkursside võitjaid.

Copy