Töötukassa hakkab maksma mobiilsustoetust oma klientidele, kes ei ole leidnud sobivat tööd oma elukoha lähedal. Tegemist on kolm aastat kestva katseprojektiga.

Copy