Ukrainas, Odessas peeti maha seni esimene plastikpudelitest paatide võistlus.

Copy