Kui palju teie oma rahaasju planeerite? Rahandusministeeriumi uuringust selgub, et Eesti elanike rahaline kindlustatus on küllaltki madal, elatakse palgapäevast palgapäevani.

Copy