56% sakslastest peab Kreekaga sõlmitavat laenulepet halvaks ideeks. 48% hääletanutest oleks parema meelega näinud riigi eurotsoonist lahkumist, kui selle edasist abistamist.

Facebook