Soovitakse kehtestada täpsemad nõuded tarbija teavitamisele ja anda laenuvõtjale seitsmepäevane taganemisõigus.

Copy