Siseministeerium on sõlminud lepingu umbes 2050 uus-sisserändajale koolituste korraldamiseks.

Copy