Tartu maakohus asub õpetaja elu nõudnud Viljandi koolitulistamise süüasja arutama kinniste uste taga, avaistung on 18. septembril. Nii otsustas kohus pärast täna toimunud eelistungit.

Copy