Vähekindlustatud ja riskioludes elavad noored vanuses 10-18 eluaastat, kes elavad kõrgema kuritegevusega piirkonnas saavad tasuta jalgpalli trenni.

Copy