Riigikohus ei võtnud menetlusse Tallinna endise linnaametniku Vello Lõugase kaitsja kaebust. Seega jäi jõusse ringkonnakohtu otsus, millega Lõugas ja tema kaaskohtualused mõisteti süüdi korruptsioonis.

Copy