Eesti Kaubandus-Tööstuskoda uuris oma liikmete suhtumist ümbrikupalkadesse ja juuli alguses avatud töötajate registri kohta. Vastanutest kaks kolmandikku pidas töötamise registreerimist kasulikuks meetmeks ümbrikupalga vähendamisel.

Copy