Järgneva 15 aasta jooksul õpivad arvutid aru saama andmete sisust ning muutuvad võimeliseks nende andmetega opereerima iseseisvalt.

Copy