Ehkki enamik eestimaalastest on telepildi vaatamiseks sõlminud lepingu mõne tasulise teenusepakkujaga, vaatab siiski veel veerand elanikkonnast telerit selle eest igakuist tasu maksmata.

Copy