Tehnilise Järelevalve Amet pikendas SA Tallinna Televisioon tänavu lõppevat  televisiooniteenuse osutamise tegevusluba viieks aastaks.

Facebook