Ukrainas jõustus seaduseelnõu, mille eesmärgiks on võimu-vastaste protestide mahasurumine. Opositsioon nimetab uut seadust "võimu haaramiseks".

Copy