Politsei sõimamisele järgneb kiire rahatrahv või arest. Kaovad ära pikad menetlusajad. Selline seaduse muudatus on täna justiitsministeeriumis ettevalmistamisel.

Copy