Tallinna Halduskohtule esitatud kaebuses taotles Margo Reiska Tallinna Munitsipaalpolitseilt tema teenistusest vabastamise käskkirja tühistamist, teenistusse ennistamist ja sunnitult puudutud aja eest kompensatsiooni väljamõistmist.

Facebook