Eestis on puudu 2000 meditsiiniõde, sest sageli kolivad erialase kutseoskuse saanud õed tööle Soome  suurema palga peale.

Copy