Ligi sada Taikse ja Mäeküla püsielanikku on saatnud Türi vallavalitsusele kirja protestimaks osaühingu Estonia kava vastu rajada Taikse külje alla suurfarmikompleks 2 700-le veisele.

Copy