Koolivägivalla ohvrite abistamiseks loodi ühendus TORE, milles liidetakse õpilased, kes ei julge ise teistega suhelda ja õpilased, kes kannatavad koolivägivalla all.

Copy