Vabariigi valimiskomisjon otsustas, tuginedes sõltumatu ekspertiisi tulemustele, nõuda valimispäeva õhtul valimistulemuste edastamisel tekkinud viivituse eest infotehnoloogia ettevõttelt Helmes sisse leppetrahvi 8503 eurot.

Copy