Täna justiitsministeeriumis tutvustatud kuritegevuse kokkuvõttest selgub, et 2010. aastal vähenes kuritegude arv 112 kuriteoliigis ning kasvas 87 kuriteoliigis.

Copy