Eestimaa roheliste esitatud karistusseadustiku parandusettepanek läbis riigikogus esimese lugemise. Mäletatavasti on selle paranduse eesmärgiks kriminaliseerida täiskasvanud inimese seksuaalvahekord alla 16-aastasega.

Copy