Jõgevamaal toimus Voore külas politseikoolitus, kuhu kaasati seadusesilmade proovilepanekuks ka Reporter. Viiendat aastat toimunud kutsemeisterlikkuse võistluse eesmärgiks on koostöö ja suhtluse parandamine.

Copy