Euroopa Parlament kiitis suure häälteenamusega heaks Malta eurosaadiku Edward Scicluna koostatud Eesti eurotsooniga ühinemise raporti. Raporti heakskiitmise poolt hääletas saadikut 589, vastu oli 40.

Copy