Esialgsetel andmetel käis europarlamendi valimistel hääletamas 392 494 hääleõiguslikku kodanikku, mis moodustab 43,2 protsenti nende üldarvust.Kõige kõrgem oli osalusprotsent Tallinnas (53,7 protsenti), kõige väiksem Saaremaal (32,2 protsenti).

Copy